Sverige mot rekordår i antal sprängningar Sverige

Antalet sprängningar fortsätter att stiga. Fram till mitten av augusti har över 100 explosioner inträffat i Sverige i år. Nu ser 2023 ut att bli ett rekordår.

– Vi har under året sett en eskalering som är mycket oroväckande, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).