Flera läkare ”uppenbart olämpliga” – leg dras in Sverige

Nio läkare uppfattades som ”uppenbart olämpliga” och blev av med sina legitimationer. Under 2018 återkallades 24 läkarlegitimationer vilket är mer än en fördubbling från året innan. Tillsynsmyndigheten IVO tror att det beror på att vårdgivarna blivit bättre på att anmäla sin personal.