Var tionde art kommer att dö ut inom 80 år Sverige

Framtiden ser mycket dyster ut för djurlivet på jorden. I bästa fall förlorar vi ”bara” mellan 10 och 15 procent av alla djurarter till nästa sekelskifte – detta under förutsättning att vi lyckas dämpa temperaturökningen och hejda skövlingen av livsmiljöer. Om vi misslyckas blir förlusterna mycket värre – runt 30 procent.